Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Търсене:


 Землище:

 

  № на имот:

 Информация за ГСП недържавни горски територии


     Информация за открити процедури за разглеждане на Горскостопански планове или програми, за горски територии собственост на физически или юридичеки лица и заповеди за приключени такива.